WhatCity?

Projekt WhatCity? vznikol s cieľom prebudiť záujem o otázky týkajúce sa rozvoja mesta a občianskej spoločnosti: zaangažovať samosprávy, lokálnych odborníkov, ako aj miestnu komunitu. WhatCity? od roku 2014 pomáhal vytvárať kontext pre nové dialógy – fungoval ako živá platforma, ktorej snahou bolo zlepšiť kvalitu mestského prostredia a priniesť transparentné postupy pri tvorbe mesta. Prostredníctvom miestnych i zahraničných expertov prinášal nové perspektívy pre urbanistický rozvoj Bratislavy.

Tieto záujmy sme preniesli v roku 2021, počas pandémie, do online sveta. Vytvorili sme platformu ctzn.sk, ktorej predchodcom sú naše aktivity týkajúce sa WhatCity? Citizen je online platforma fungujúca na báze tematických vydaní, ktoré prezentujú život v mestách – od komunít, architektúru, urbanizmus po životné prostredie.

Vrátane článkov pokračujeme v organizácii podujatí, konferencií a Bus tour. Zistite viac na ctzn.sk

web-17
Občianske združenie PUNKT vzniklo v roku 2007 za účelom propagácie a podpory výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Postupne sme rozšírili svoj zámer na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach. Táto sa týka predovšetkým podpory komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi. Naším celkovým zámerom je podporovať väčšiu rozmanitosť v slovenskom umení a kultúre, podporovať komunitný rozvoj a stimulovať aktívne občianstvo.