WhatCity?

Projekt WhatCity? vznikol s cieľom prebudiť záujem o otázky týkajúce sa rozvoja mesta a občianskej spoločnosti: zaangažovať samosprávy, lokálnych odborníkov, ako aj miestnu komunitu. WhatCity? od roku 2014 pomáha vytvárať kontext pre nové dialógy – funguje ako živá platforma, ktorej snahou je zlepšiť kvalitu mestského prostredia a priniesť transparentné postupy pri tvorbe mesta. Prostredníctvom miestnych i zahraničných expertov prináša nové perspektívy pre urbanistický rozvoj Bratislavy.

Dramaturgia: Barbara Zavarská, Illah van Oijen, Milota Sidorová, Lívia Gažová, Katarína Poliačiková

web-17
Občianske združenie PUNKT vzniklo v roku 2007 za účelom propagácie a podpory výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Postupne sme rozšírili svoj zámer na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach. Táto sa týka predovšetkým podpory komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi. Naším celkovým zámerom je podporovať väčšiu rozmanitosť v slovenskom umení a kultúre, podporovať komunitný rozvoj a stimulovať aktívne občianstvo.