What a waste! (február 2015)

Inšpiratívny večer o odpade s berlínskymi hosťami

Koľko odpadu vyprodukuje priemerný človek za jeden deň, čo sa s ním deje ďalej a aké sú možnosti na jeho redukciu či recykláciu? Na tieto, ale aj ďalšie otázky sa pokúsili odpovedať berlínski experti na odpadológiu – Alice Grindhammer a Pedro Jardim v ďalšom vydaní série prednášok a workshopov WhatCity?, ktoré sa uskutočnilo 25. – 26. februára v Goetheho inštitúte a Starej tržnici.

Priemerný človek vyprodukuje za deň minimálne 2 kg odpadu. Tvorí ho doma, v práci, na ulici… Odpad, ktorý zdanlivo vyhadzujeme zo svojho života, je však neoddeliteľnou problematikou moderných spoločností. Svedčí o neudržateľnom čerpaní prírodných zdrojov a jeho neefektívne spracovanie vplýva na naše zdravie a životné prostredie. Týka sa nás všetkých!

Ako vnímať odpad? Ako s ním pracovať? Ako sa s ním zaobchádza v Palestíne, Berlíne či v Petržalke a čo sa z toho môžeme naučiť?

Tretie vydanie WhatCity? priviedlo do Bratislavy berlínskych expertov z oblasti odpadového manažmentu, aby spolu s lokálnou odbornou verejnosťou otvorili diskusiu na tému odpad. Cieľom bolo získať isté povedomie o lokálnej a globálnej odpadovej kríze a nájsť pre ňu efektívne lokálne riešenie.

Rečníci

Alice Grindhammer

Alice Grindhammer je profesionálna odpadologička, ktorá cestuje po celom svete a pomáha pri implementácii odpadových procesov v extrémnych podmienkach. Na základe poznania, že s odpadom sa nenakladá správne, iniciovala vznik projektu Wasteland Projects, ktorého cieľom je hľadať riešenia a príležitosti, ako robiť veci inak – v menšom, múdrejšie, zdola nahor, digitálne.

Pedro Jardim

Záujem Pedra Jardima ako podnikateľa (NetWeaver) a projektového animátora spočíva predovšetkým v podpore kultúrnej spolupráce a dlhodobo udržateľnom vývoji. Prostredníctvom svojich projektov sa pokúša etablovať „inak triediace spoločnosti“.

Zelená hliadka

Zelená hliadka je združením občanov, ktorí sa už viac nechceli prizerať nahromadeným odpadkom a mestu plnému reklamy, a tak už takmer tri roky organizuje dobrovoľné zbery odpadu a aj touto formou bojuje proti čiernym skládkam.

Renviro

Renviro je systém osobitného zberu PET fliaš. Týmto systémom sa predchádza znečisteniu PET fliaš od iných odpadov a zvyšujú sa ich množstvá postupujúce na recykláciu. Hlavnými cieľmi sú priniesť ľuďom zo zodpovedného triedenia viditeľné výsledky a chrániť životné prostredie šetrením surovín.

Program

Utorok 6. februára 2015
18:00 – 20:30
Goetheho inštitút

Organizátori: Punkt
Spoluorganizátori: Stará tržnica, Goetheho inštitút, Pontrain
Partneri: Imagine developement

18:00Matúš Čupka (Zelená Hliadka): "Budúcnosť bratislavského odpadu“
18:30Pavel Škultéty (Renviro) „Nový systém zberu PET obalov“
19:00Alice Audrey Grindhammer, Pedro Jardim: „Hacking our wastefulness“

Workshop

Streda 26. februára 2015
09:00 – 15:00
Stará tržnica

Počas workshopu v Starej tržnici sa hľadali reálne kroky k obmedzeniu tvorby odpadu a ‘roadmap’ triedenia odpadu pre Starú tržnicu a okolité prevádzky, ktoré by mohli slúžiť ako vzor aj pre ďalšie subjekty.

Workshop v Starej tržnici bol pripravený v spolupráci s Pontrain.