Odborný workshop 6. február 2020, Búdka 22, Bratislava

Zredukujte zbytočné odpady na vašom podujatí

Občianske združenie Punkt v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) vás pozýva na odborný workshop Festival bez odpadu, určený pre organizátorov festivalov, trhov a iných podujatí. Punkt ako organizátor populárneho podujatia Dobrý trh, pristúpil na ráznu redukciu redukciu odpadu, ktorá zahŕňa predchádzanie jeho vzniku, triedenie a zavedenie kompostovateľného riadu. Dobrý trh je prvým bezodpadovým festivalom na Slovensku. 

Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí.  Dobrému trhu či Festivalu Pohoda sa podarilo výrazne zredukovať komunálny odpad (zo 70% na 10%), ale aj priniesť osvetu medzi svojich návštevníkov.  Festivaly a iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach.  Vytvorili sme zero waste metodiku aj pre ostatné podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu. Príďte sa naučiť, ako organizátori podujatí môžu odpadu predchádzať a čo zabezpečiť, aby to fungovalo. Na odbornom workshope Festival bez odpadu budeme zdieľať naše skúsenosti, rozprávať o rôznych štádiách prípravy a realizácie podujatia na báze ZW a riešení možných prekážok. 

Workshop

Cieľom odborného workshopu Festival bez odpadu je šíriť myšlienky Zero Waste i medzi ďalších organizátorov verejných podujatí na celom Slovensku, a povzbudiť ich, aby na svojich podujatiach začali produkovať menej odpadov. 

Workshop Festival bez odpadu sa koná 20. februára 2019, 10:00 – 15:00 v Novej Cvernovke, Račianska 78 v Bratislave. Workshop je bezplatný, kapacita je obmedzená.

Počas podujatia predstavíme online súťaž. Organizátori sa budú môcť hlásiť s vlastnými nápadmi na originálne a funkčné zavedenie princípov ZW na vlastnom podujatí. Najlepšia Zero Waste myšlienka bude odmenená vypracovaním profesionálneho ZW manuálu na mieru pre konkrétne podujatie.

Prihlásiť sa do 15.12.2019 môžete tu (link)

Partneri

Organizátor

Partneri