Nové urbánne stratégie (máj 2014)

Prvý ročník konferencie WhatCity? priviedol do Bratislavy expertov z oblasti architektúry a urbanizmu, ako aj predstaviteľov úspešných „grass-roots“ iniciatív z Berlína. Na konferencii 26. mája 2014 v Starej tržnici odprezentovali verejnosti svoje idei a prácu raumlabor berlin, Florian Köhl, Katharina Hagg a Berndt Maier a Stará tržnica. Spolu s lokálnou odbornou verejnosťou otvorili diskusiu o aktuálnych problémoch verejného priestoru v Bratislave a možnostiach ich riešenia.

Rečníci

Christof Mayer

Štúdio raumlabor berlin, známe svojimi low-budget utópiami na rozmedzí umenia a architektúry, stojí za procesom transformácie Markthalle Neun v Berlíne na súčasné trhovisko a kultúrne centrum v jednom. Kultúrno-spoločenský aspekt haly a úzke zapojenie susedstva sú základom ich koncepcie.

Florian Köhl

Berlínsky ateliér fatkoehl architekten je typický neustálym hľadaním spôsobov, ako priblížiť obyvateľom mesta ich životné prostredie pomocou architektúry. Podieľal sa na vývoji nového stavebného postupu co-housing s využitím metódy kooperatívneho plánovania, ktorý počíta so silným vstupom klienta do stavebného procesu.

Bernd Maier

Markthalle Neun, tržnica z roku 1890 v centre berlínskej štvrti Kreutzberg, by svojou architektúrou aj príbehom mohla byť považovaná za staršiu sestru Starej tržnice. Už tri roky je vo vlastníctve 3 aktívnych Berlínčanov, ktorí v nej vytvorili nový typ susedského trhu, založený na lokálnosti a sezónnosti ponúkaných produktov. Jej špecifický ekonomický model fungovania príde predstaviť jeden z jej zakladateľov, Bernd Maier.

Katharina Hagg

Katharina Hagg je profesorkou na Katedre urbanizmu a architektúry na Technickej univerzite v Berlíne. Zameriava sa na spoločensko-priestorové výzvy, pričom dôraz kladie na kritickú revíziu plánovacích metód „zhora nadol“ a „zdola nahor“ a na redefinovanie auto-generatívnych a participartívnych procesov a ich vplyvu na urbanistickú prax.

Stará tržnica

Stará tržnica v Bratislave je unikátom medzi grass-roots iniciatívami nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. Od leta 2013 sa nachádza v správe občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica, ktoré pracuje na jej revitalizácii s cieľom vytvoriť z tržnice žijúce mestské centrum ponúkajúce trhy, služby aj kultúrne podujatia.

Napísali o konferencii

Keď si ľudia stavajú byty bez developera (Trend)