What Square – Aké námestie? (apríl 2016)

Dobré námestie má identitu. Dobré námestie je miestom stretávania sa a trávenia voľného času. Dobré námestie je flexibilné, prístupné a udržiavané. Je zrkadlom kvalitného verejného priestoru. Ako sú na tom námestia a verejné priestory Bratislavy? Zahraniční a slovenskí experti pomôžu hľadať lepší systém, ako ich spravovať. Počas konferencie WhatCity? v Starej tržnici ukážu príklady dobrej praxe. Ponúknu možnosti, ako spojiť aktivistov, mesto, developerov alebo užívateľov, aby na zveľaďovaní verejných plôch spolupracovali.

Spoluorganizátori: Stará tržnica, PDCS a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Partneri: Hlavné mesto SR Bratislava, Goetheho inštitút, Imagine
Projekt podporili: Program Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti, České centrum, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Rečníci

Tomáš Kadeřábek (CZ)

Tomáš Kadeřábek je riaditeľ českej Asociácie developerov. V prezentácii sa sústredí na príklady spolupráce medzi súkromnou sférou a obcou pri vytváraní verejného priestoru.

Ľubomír Boháč (SK)

Vicestarosta bratislavskej mestskej časti Staré mesto Ľubomír Boháč odprezentuje architektonicko-urbanistickú súťaž na Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie. Vysvetlí zámer a očakávania Starého mesta od riešenia tohto dôležitého uzla.

Carolina Leite (POR)

Portugalčanka Carolina Leite, žijúca v Berlíne, povie viac o revitalizácii malého centra portugalského mesta, ktorá vzišla z iniciatívy miestnych obyvateľov, bez verejných peňazí.

Levente Polyak (HUN)

Levente Polyak je maďarský urbanista a odborník na ekonomické modely „iniciatív zdola“, ktorým sa podarilo oživiť štvrte, priestory a budovy.

Program

Pondelok 4. apríla 2016
17:00 – 20:00
Stará tržnica

Prednášky: 4 x 25 minút = prezentácie + otázky
Diskusia: 5 x hostia + otázky
Predpredaj: 5 eur na Tixi.sk + Archbooks na FA STU
Vstupné na mieste: 7 eur
Adresa: Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

Cyklus prednášok a diskusiu moderuje Milota Sidorová.

Workshop

Na workshop prídu zástupcovia samosprávy, architekti, aktivisti a ďalší odborníci z oblastí, ktoré súvisia s verejnými priestormi. Výstupy z workshopu spracujeme a predložíme primátorovi i hlavnej architektke Bratislavy.

Utorok 5. apríla 2016
Stará tržnica

Vstup: Na pozvánky
Účastníci: 20-30 ľudí

Zhrnutie

V Aténach mapovali, ako občianske iniciatívy pomáhajú životu v meste a verejnému priestoru. Narátali 600 iniciatív. Len 5 alebo 6 z nich však fungovalo v súlade so zákonmi, predpismi a regulatívmi. Ako im pomôcť a viac ich zapojiť? Aj o tom bola prednáška maďarského urbanistu Leventeho Polyaka v rámci ďalšieho pokračovania konferencie WhatCity?

Zahraniční experti prišli do Bratislavy, aby poukázali na príklady dobrej praxe pri spravovaní verejných priestorov a špecificky námestí.

Levente Polyak vo svojej prezentácii upozornil, že množstvo verejných priestorov, predovšetkým na juhu Európy, trpí dopadmi ekonomickej krízy. Služby, ako sú kiná, kúpaliská a podobne, musia na juhu častokrát prevádzkovať občianske iniciatívy. Napríklad v Ríme okupovali občania kino. V Budapešti sa tiež snažia dať dohromady vlastníkov prázdnych budov a naplánovať, čo zlepšiť. Vzhľadom na komplikovanú politickú situáciu dokonca vznikajú nové „verejné priestory“ v súkromných objektoch.

Na iniciatívy zdola sa zamerala aj Portugalčanka Carolina Leite, ktorá opísala príbeh premeny mestečka Guimarães. Zatiaľ čo predmestia mestečka sa po revolúcii začali rýchlo rozvíjať, centrum zaostávalo. Problém sa podarilo identifikovať v ranom štádiu. Mesto potrebovalo novú stratégiu a infraštruktúru, a tak bola za týmto účelom v roku 1981 zriadená špeciálna skupina. Cieľom bolo zrevitalizovať širšie okolie centra s minimom zásahov, pretože mesto si uvedomilo, že svoju identitu zachová, len ak v centre zostanú pôvodní obyvatelia. Ľudia sa po sérií workshopov pustili do renovácie starých budov a verejných priestorov s tým, že to v budúcnosti pritiahne aj investície zo súkromného sektora. Takto sa v rokoch 1985 až 1992 podarilo zrevitalizovať štyri námestia a iniciatíva ďalej pokračuje.

Tomáš Kadeřábek zastupoval na konferencii českú Asociáciu developerov, ktorá sa snaží zlepšiť vnímanie investorov aj v zmysle zodpovedného pristupovania k verejnému priestoru. Medzi príkladmi úspešných realizácií uviedl Kadeřábek pešiu zónu Anděl v Prahe 5, kde sa s mestskou časťou podarilo dohodnúť na odklonení dopravy v prospech chodcov. Tržby obchodov a prevádzok sa zdvojnásobili. Podľa Kadeřábka niekedy ako developeri narážajú na nezáujem samospráv, vo všeobecnosti je však kľúčom dosiahnuť spokojnosť a ústupky pre obe strany.

Vicestarosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Ľubomír Boháč predstavil na konferencii priebeh architektonicko-urbanistickej súťaže o Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie. Prezentácia víťazných návrhov sa uskutočnila počas druhého dňa konferencie. V spolupráci s mimovládnou organizáciou PDCS viedla mestská časť mapujúce rozhovory o oboch dôležitých verejných priestoroch Bratislavy, zorganizovala verejné, plánovacie stretnutie a plánovací workshop.

Počas druhého dňa konferencie vypracovali zástupcovia samosprávy, architekti, aktivisti a ďalší odborníci podklady pre materiál k tomu, ako lepšie spravovať verejné priestory. Adresátom spracovaných podkladov bol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a hlavná architektka hlavného mesta Ingrid Konrad.