Koordinácia partnerov

Katarína Poliačiková
katarina.poliacikova@punkt.sk

PR a médiá

Lívia Gažová
livia.gazova@punkt.sk

Dramaturgia

Barbara Zavarská, Illah van Oijen, Milota Sidorová, Lívia Gažová
info@punkt.sk

PUNKT
Občianske združenie na podporu architektúry a dizajnu

E-mail
WWW
Adresa
IČO
DIČ
info@punkt.sk
www.punkt.sk
Povraznícka 5, 81105 Bratislava
42128013
2022504858
Zapísaný MVSR, c. VVS/1-900/90 – 30669