Odborný workshop 20. február 2019, Nová Cvernovka

Zredukujte zbytočné odpady na vašom podujatí

Občianske združenie Punkt v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) vás pozýva na odborný workshop Festival bez odpadu, určený pre organizátorov festivalov, trhov a iných podujatí. Punkt ako organizátor populárneho podujatia Dobrý trh, pristúpil na ráznu redukciu redukciu odpadu, ktorá zahŕňa predchádzanie jeho vzniku, triedenie a zavedenie kompostovateľného riadu. Dobrý trh je prvým bezodpadovým festivalom na Slovensku. 

Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí.  Dobrému trhu či Festivalu Pohoda sa podarilo výrazne zredukovať komunálny odpad (zo 70% na 10%), ale aj priniesť osvetu medzi svojich návštevníkov.  Festivaly a iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach.  Vytvorili sme zero waste metodiku aj pre ostatné podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu. Príďte sa naučiť, ako organizátori podujatí môžu odpadu predchádzať a čo zabezpečiť, aby to fungovalo. Na odbornom workshope Festival bez odpadu budeme zdieľať naše skúsenosti, rozprávať o rôznych štádiách prípravy a realizácie podujatia na báze ZW a riešení možných prekážok. 

Workshop

Cieľom odborného workshopu Festival bez odpadu je šíriť myšlienky Zero Waste i medzi ďalších organizátorov verejných podujatí na celom Slovensku, a povzbudiť ich, aby na svojich podujatiach začali produkovať menej odpadov. 

Workshop Festival bez odpadu sa koná 20. februára 2019, 10:00 – 15:00 v Novej Cvernovke, Račianska 78 v Bratislave. Workshop je bezplatný, kapacita je obmedzená.

Počas podujatia predstavíme online súťaž. Organizátori sa budú môcť hlásiť s vlastnými nápadmi na originálne a funkčné zavedenie princípov ZW na vlastnom podujatí. Najlepšia Zero Waste myšlienka bude odmenená vypracovaním profesionálneho ZW manuálu na mieru pre konkrétne podujatie.

Partneri

Organizátor

Partneri