WhatCity? Komunity v meste, 24.október 2018, Nová Cvernovka

O meste a jeho komunitách

Pojem komunita v súčasnosti rezonuje naprieč celým verejným sektorom – komunitné plánovanie verejných priestorov, komunitný plán sociálnych služieb, komunitný priestor, komunitný rozvoj, komunitné centrá. O čom ale v skutočnosti hovoríme, keď hovoríme o komunitách? V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Goethe-Institut Bratislava, Institut Français a ďalšími partnermi sme sa rozhodli bližšie sa pozrieť na potenciál komunít pre rozvoj mesta a predstaviť súčasnú mapu mestských komunít, ktorá určuje urbanistický a sociálny potenciál Bratislavy.

Od konca socializmu a nástupu kapitalizmu, ktoré komunitám nepriali, sme po prvýkrát v histórii moderného Slovenska svedkami vytvárania živých kolektívov, ktoré formujú základy pre vznik nových komunít. Mladí ľudia, profesionáli či nadšenci, mnohí so zahraničnou skúsenosťou, prispievajú svojou činnosťou k budovaniu občianskej spoločnosti na Slovensku a čoraz viac sa zúčastňujú diskusií o tvorbe mesta. Príklady projektov ako Mestské zásahy, Aliancia Stará Tržnica, Dobrý trh alebo Nová Cvernovka ukazujú, že činnosť komunít spočíva aj v aktívnom pretváraní priestorov alebo nastavovaní verejných politík. Ako môžeme využiť potenciál komunít pre rozvoj mesta? Aké komunity pôsobia v Bratislave a aký je ich význam? Môžeme sa princípom komunitného rozvoja inšpirovať v zahraničí?

Program 24.október, Nová Cvernovka

18:30-19:45 Registrácia, výstava fotografií Mareka Jančúcha Komunita je…
Výstava portrétov návštevníkov a susedov Dobrého trhu, ktorí sa s nami podelili o svoje rozmanité definície pojmu komunita

19:00-19:45 Keynote: V akých sociálnych bublinách žijeme?
Slavomír Ondoš, Anna Ulahelová, Milota Sidorová, Pavel Šuška
Výsledy pilotného mapovania digitálnych komunít v Bratislave. Do akých bublín je naše mesto rozdelené? Ktoré komunity sú na Facebooku viac alebo menej prepojené? Ako digitálny model komunít sleduje rozvrstvenie spoločnosti v reálnom živote? Po prezentácii nasleduje krátka diskusia.

20:00-21:30 Konferencia
V netradičnom formáte rozhovoru jeden na jedného, ktorý zaručuje kvalitnú a intenzívnu výmenu myšlienok a skúseností budeme diskutovať o rôznych aspektoch komunít. Do debaty s 10 zahraničnými a domácimi expertami sa môžu zapojiť všetci návštevníci – aktívne formou 20 minútového “slow-date”.

21:30 Afterpárty: Rhinefox (NL)

 

Kúpiť vstupenku (klik)

Špeciálna prednáška na Univerzite Komenského, 24.október

14:00-16:00 Inkluzívne komunity
Špeciálna dvojprednáška na tému integrácie imigrantov v nemeckom prostredí. Katedra humánnej geografie a demografie (AMOS, B1 313)

Mestá z pohľadu občianskej angažovanosti. Ako ju dosiahnuť?
Gesa Ziemer (Profesorka, Hamburgská univerzita)
Ako zapojiť občanov do spoločného projektovania miest? Cieľom projektu “Finding Places” bolo nájsť priestory pre dočasné ubytovanie v zime 2015, keď do Hamburgu prišlo veľké množstvo utečencov.

Fungujúca inklúzia: Otvorený štát a projekt Mestá otvorené utečencom
Sven Stegemann (Refugee Open Cities, Berlín)
Nemecko už prijalo viac ako jeden milión utečencov a počíta sa s tým, že do roku 2020 príde ďalších 3,6 milióna. Bez ohľadu na náš názor, migrácia je skutočnosť, ktorá sa rýchlo nezmení. Cieľom projektu Refugee Open Cities (Mestá otvorené utečencom) je zlepšiť podmienky núdzového ubytovania.

Konferencia

Konferencia jeden na jedného

Podujatie prebieha v netradičnom formáte – bez prezentácií, ako dialóg jeden na jedného medzi rečníkom a poslucháčom s cieľom zintenzívniť a skvalitniť komunikáciu v rámci expertného odovzdávania skúseností.

Pokyny pre účastníkov

  1. Zakúpte si vstupenku online na www.tickpo.sk alebo priamo na mieste od 18:30.
  2. Pred začiatkom konferencie si vyberte konkrétneho hosťa a čas rozhovoru. Mená a profesie budú uvedené na tabuli. Paralelne bude vystupovať viacero rečníkov. Kto skôr príde, ten skôr berie!
  3. Zoznámte sa s vaším partnerom. Predstavte sa a vysvetlite, čo vás zaujíma, prečo ste si vybrali práve jeho, akú informáciu potrebujete alebo len počúvajte, čo vám rečník chce povedať.
  4. Rozhovory trvajú 20 minút, dokopy po tri kolá. Rozhovory ďalších hostí bude možné počúvať cez rôzne frekvencie v hľadisku cez slúchadlá.

Rečníci

Katerina Šedá

Práca tejto českej umelkyne má blízko k takzvanej sociálnej architektúre. Zameriava sa na sociálne koncipované akcie, pri ktorých zamestnáva stovky osôb, často laikov. Ich cieľom je vyviesť zúčastnených zo zažitých stereotypov. Vydala viac ako 30 knih a publikací, v ktorých detailne mapuje jednotlivé projekty. Spolupracovala s prestížnymi inštitúciami, napr. IHME v Helsinkách alebo TATE MODERN v Londýně. Je držiteľkou mnohých ocenení, okrem iných aj ceny Architekt roku 2017.

Tamara Brajovic

Vyštudovala urbanizmus na Fakule architektúry v Belehrade, zaoberala sa inklúziou rómskej menšiny. Vďaka štipendiu sa dostala do Viedne, kde pracovala ako konzultantka pre organizácie zaoberajúce sa regiónom Balkánu. Imigrantom z Juhoslávie vo Viedni sa venuje aj vo svojej dizertačnej práci. V súčasnosti pracuje s tímom Fair Play na zlepšovaní verejných priestorov v mestských častiach Viedne. Vďaka spolupráci s ateliérom kon-text má skúsenosti s komunitným manažmentom a participáciou.

Pierre Alain Trévelo

Architekt a urbanista. Je spoluzakladateľom ateliéru TVK, ktorý nedávno navrhol novú podobu najväčšieho pešieho námestia v Paríži, Place de la République. Bol členom odbornej komisie mesta Paríž. V súčasnosti so svojím ateliérom pripravujú štúdiu pre 65 dopravných uzlov okolo staníc parížskej podzemnej dráhy. Bude prezentovať svoj koncept “architecture of the ground” a metódu scenárizácie, ktorá je inšpirovaná postupmi televíznych scenáristov.

Samuel Janis

Žije v Zemianskej Olči na juhu Slovenska, kde navštevoval základnú školu. Študuje v prvom ročníku na Strednej priemyselnej škole stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave a rád by v budúcnosti študoval architektúru. Spolu so svojimi kamarátmi zrevitalizovali želežničnú stanicu v jeho rodnej obci. Je súčasťou programu Roots&Shoots.

Sven Stegemann

Pracuje pre kolektív Open State a spoluzakladal organizáciu Refugee Open Cities Berlin, ktorá sa venuje rozvoju životaschopnej spoločnosti. Vystriedal množstvo pozícií, pracoval ako konzultant, ekonomický analytik, komunikačný expert, neskôr aj v nadácii BMW. Venuje sa predovšetkým systémovým zmenám. Študoval filozofiu a ekonómiu, magisterský diplom získal v oblasti udržateľnej vedy a sociálnych inovácií.

Katerina Sidiropulu Janku

Vyštudovala sociológiu na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Zaoberá sa kvalitatívnym výskumom, sociálnou marginalizáciou, sociológiou susedstiev, participatívnym výskumom a interdisciplinárnymi presahmi, najmä v línii spoločenských vied, urbanizmu a designu. S projektom O leperiben/Paměť romských dělníků sa v roku 2015 ocitla na Mape sociálnych inovátorov ČR nadácie Ashoka. Narodila sa v Ostrave, kam sa dodnes vracia za rodinou, za novou hudbou a aplikovanými výskumami. Žije v Korutánsku.

Simon Laisney

Plateau Urbain narába s prázdnymi priestormi v mestách s cieľom naplniť ich dočasnou funkciou. Dáva tak príležitosť napríklad mladým firmám či ľuďom v núdzi. Najväčším projektom platformy je stará nemocnica v Paríži, ktorú počas rekonštrukcie spravuje a ponúka ako coworkingové priestory, núdzové ubytovanie alebo komunitné centrum a jedáleň pre bezdomovcov.

Erika Cintulová

Starostka obce Kláštor pod Znievom. Od 15-tich rokov cestovala po svete ako modelka, neskôr študovala právo na Vysokej škole v Sládkovičove. Po praxi v advokátskej kancelárii v Bratislave sa stala starostkou svojej rodnej obce, Kláštor pod Znievom, ktorú sa snaží meniť na modernú, fungujúcu obec. Je údajne najmladšou starostkou na Slovensku. V roku 2017 bola zvolená za poslankyňu žilinského samosprávneho kraja.

Dávid Sulík

Vyše 20 rokov pracuje v bankovníctve. Je autorom kníh Zodpovedná spoločnosť, Sociálna trojčlennosť I a II, v ktorých sa zaoberá alternatívnou ekonomiku, priamou demokraciou, komunitami, slobodným kultúrnym životom a ich spojením do sociálne udržateľného a spravodlivého spoločenského a ekonomického systému – sociálnej trojčlennosti. Spolupracoval som na rôznych komunitných projektoch týkajúcich sa lokálnej ekonomiky.

Zuzana Suchová

Expertka na marketing, ktorá skoro 9 rokov pracuje s neziskovými organizáciami. Spolupracovala na kampaniach pre Divé maky, portálo dakujeme.sk, saleziánske občianske združenie SAVIO, o.z. Vagus, stranu SPOLU, o.z. Za našu vodu alebo Biele vrany a hrdinova medzi nami. Bola zodpovedná za programy pravidelného darcovstva Adopcia deti v Keni a Adopcia tried v Južnom Sudáne. V súčasnosti pomáha budovať individuálne darcovstvo v Nadácii Cvernovka. Vo voľnom čase vedie facebookovú skupinu Inšpirácie z fundraisingu.

Mapa bratislavských aktívnych komunít

Spolu s humánnymi geografmi a vizualizátormi dát sme zmapovali zákutia slovenského Facebooku a vytvorili mapu online komunít. Dáta tvorili aktívne facebookové stránky z Bratislavy a ich prepojenia. Veľkosť vzorky sme obmedzili na tisíc stránok a sledovali sme reťazec odkazov.

Partneri

Organizátor

Hlavní partneri

Partner pre komunity

Partneri

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri