Komunitné záhrady (jún 2014)

Druhé podujatie zo série WhatCity? priviedlo do Bratislavy Marca Clausena, spoluzakladateľa najznámejšej nemeckej komunitnej záhrady v Berlíne – Prinzessinnengärten. Záhrada plní edukatívne aj sociálne funkcie doplnené o ďalšie služby, ako je napríklad pop-up bufet. Marco vo svojej prednáške predstavil pozadie tohto jedinečného projektu a objasnil myšlienku jeho ekonomickej udržateľnosti.

Podujatie bolo určené najmä pre urbanistov, dizajnérov, záujemcov o vybudovanie vlastnej komunitnej záhrady či pop-up reštaurácie, mestských pestovateľov a fanúšikov zelenšieho a prívetivejšieho mesta.

Rečníci

Marco Clausen

Marco Clausen je spoluzakladateľ najznámejšej nemeckej komunitnej záhrady v Berlíne – Prinzessinnengärten. Záhrada plní edukatívne aj sociálne funkcie doplnené o ďalšie služby, ako je napríklad pop-up bufet.

Michala Hrnčiarová

Michala Hrnčiarová pokrstila na WhatCity? svoju novú knihu Balkón ako záhradka. Michala sa venuje pestovaniu jedlých rastlín v nádobách, v ktorých experimentuje s rôznymi druhmi zeleniny, ovocia, kvetov a byliniek. Pri pestovaní využíva princípy permakultúrneho pestovania a záhradného upcyklingu. Mapuje zelené iniciatívy, ktoré sa dejú v hlavnom meste a tiež v ďalších mestách, ktoré navštívila.

Program

Utorok 17. júna 2014
17:30 – 19:00
TUTO

Pripravili: Punkt, Stará tržnica, Goetheho inštitút

17:30krst knihy Michaly Hrnčiarovej Balkón ako záhradka
18:00prednáška Marca Clausena: Cultivating a Different City
19:00piknik a voľná zábava