Mesto bez odpadu 19. október 2019

Exkurzia po miestach, kde končí náš odpad

Odpad nezmizne, keď ho vyhodíme. Naopak, niekedy s nami zostáva aj niekoľko storočí. Viete vôbec, kde náš každodenný odpad končí? Pozývame vás na zážitkový výjazd elektrobusom po miestach, kde sa odpad hromadí, zhodnocuje a kde dostáva druhú šancu. Vydajte sa s nami na prekvapivú okružnú jazdu a zistite na vlastnej koži, kam putuje plechovka, keď ju vyhodíte, kam odteká voda z vašej kúpeľne a kde končí vaše staré oblečenie. Pátrali sme po tom, kadiaľ v Bratislave putujú suroviny, ako sa recyklujú, čistia, alebo ukladajú. 

Spolu s expertmi na cirkulárnu ekonomiku sme pre vás vytvorili dve prehliadkové trasy po bratislavských spaľovniach odpadu, čistiarniach odpadových vôd, komunitných kompostárňach alebo zberniach surovín. Pridajte sa na komentovaný zájazd autobusom s odborníkmi na palube, ukážeme si, aké dôležité je zodpovedne s odpadom zaobchádzať a ako jednoducho sa odpad môže stať zdrojom. Súčasťou exkurzie bude prezentácia bratislavskej mapy Cirkulárnej ekonomiky (link). Zachytáva infraštruktúru odpadového hospodárstva a miesta, ktoré fungujú na princípoch cirkularity, zdieľanej ekonomiky a zero waste.

Lístky v predaji tu!

Naši sprievodcovia

Andrea Kessler (Rakúsko)

Študuje na Univerzite aplikovaného umenia vo Viedni. Vo svojich projektoch sa vždy zameriava na priestorové zásahy a dočasné použitie. V rámci práce v staviteľskej kancelárii nonconform (ideenwerkstatt) vyvíja koncepty revitalizácie a otvorenia neobsadených priestorov a okolia spolu s účastníkmi a stálymi obyvateľmi. Spoluzakladala družstvo pre obstarávanie recyklovaných komponentov (HarvestMAP eG), z ktorého vzniklo materialnomaden. materialnomaden ponúka implementáciu udržateľného procesu pre stavebný a kreatívny priemysel so zameraním na opakované využívanie materiálov.

Material Nomaden, Viedeň

Lars Zimmermann (Nemecko)

Je tvorivým urbanistom, umelcom, dizajnérom a aktivistom, sídli v Berlíne. Skúma otvorený dizajn ako hnaciu silu cirkulárnej ekonomiky a „city hacking“ ako metódu „zdola nahor“ na dosiahnutie udržateľnosti našich miest a ich pripravenosti na klimatickú zmenu. Vedie štúdio dizajnu a aktivizmu Mifactori, učí na univerzitách dizajnu, vyvíja teóriu, podujatia a nástroje. Jeho práca je verejne prístupná, na webe sa nachádza na stránkach opencircularity.info, mifactori.de a larszimmermann.de

opencircularity.info

Ivana Maleš (Slovensko)

Je vyštudovanou environmentalistkou a spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky. V rámci organizácie má na starosti fundraising a spoluprácu so samosprávami na ich koncepciách v odpadovom hospodárstve. Je súčasťou odborných pracovných skupín na tvorbu legislatívy a stratégií v odpadovom hospodárstve na rôznych úrovniach. Pracuje na konceptoch a projektoch so zámerom predchádzania vzniku odpadov v štátnej a verejnej správe, administratíve a verejných podujatiach. Venuje sa aj vzdelávaniu vo firmách, na školách, robí aj prednášky pre verejnosť v oblasti zodpovedného spôsobu života s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Bratislava

Vojtěch Vosecký (Česká republika)

Ako jeden z popredných expertov na cirkulárnu ekonomiku v Českej republike má za sebou mnoho úspešných projektov s firmami a mestami. Spoluzaložil INCIEN, kde sa podieľa na strategickom riadení a vedie spoluprácu so súkromným sektorom. Vyštudoval holandskú Wageningen University so zameraním na environmentálne technológie a podnikanie. Pracoval na podobných témach aj v Európskom parlamente. V súčasnosti vedie expertnú skupinu pre cirkulárnu ekonomiku pre Prahu.

Institut cirkulární ekonomiky, Praha

Petra Csefalvayová (Slovensko)

Vyštudovala environmentálne inžinierstvo, ochranu vôd, pôdy a ovzdušia. Viac ako 10 rokov sa profesionálne venuje téme životného prostredia, vplyvom a dopadom na životné prostredie. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie INCIEN, ktorej úlohou je implementovať koncept Cirkulárnej ekonomiky v podmienkach SR. Petra sa špecializuje na oblasti ako je ekodizajn, materiály a technológie.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Bratislava

Ekim Tan (Holandsko)

Architektka, pôvodom z Istanbulu, ktorá absolvovala doktorské štúdium na technologickej univerzite v Delfte. V roku 2008 založila konzultačnú firmu Play the City, ktorá pomáha samosprávam a iným klinetom efektívne spolupracovať s rôznymi stakeholdermi. O svojej práci vydala knihu ‚Play the City: Games Informing Urban Development‘ (2017).

Play the City, Amsterdam

Program

Trasa 1
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00

Trasa 2
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00

9:30registrácia
10:00Stará Tržnica
spaľovňa Odpadov OLO, Vlčie Hrdlo
OLO zberný dvor, Ivánska cesta
IKEA Recovery centre, výkup a predaj použitého nábytku
12:30Stará Tržnica, up city!, Švihaj Šuhaj, zber oleja, Oáza
9:30registrácia
10:00Stará Tržnica
BVS, čistiareň odpadových vôd
Hájpark - komunitné kompostovisko a komunitný priestor
Ekocharita zber textilu, Petržalka
Bučina EKO, spracovanie dreva
12:30Stará Tržnica - up city!, Švihaj Šuhaj, zber oleja, Oáza

Miesta, kde končí odpad

Stará Tržnica

Stará tržnica je mestským centrom, ktoré ponúka trhy, kultúrne podujatia a služby s pridanou hodnotou pre obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy. Každú sobotu sa tu koná miestny Trh-Piac-Markt, kde môžete nakúpiť potraviny od lokálnych farmárov a producentov. Trh ponúka tiež sprievodný program, blšie trhy, programy pre deti a ďalšie aktivity. V ostatné dni slúži priestor Tržnice na organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. V budove sa nachádzajú tiež stále prevádzky: Lab.cafe – dielňa a co-working kaviareň, up city! – požičovňa elektrických áut, kolobežiek a bicyklov, Čajový ateliér – komunitný priestor a Oáza so zelenými rastlinami, Viecha malých vinárov, Výčap u Ernöho – piváreň s miestnym pivom z pivovaru Shenk v Starej tržnici a Foodstock Bistro s ázijsky ladenou kuchyňou.

Námestie SNP, Bratislava

Spaľovňa odpadov OLO

V bratislavskej spaľovni odpadu OLO v areáli Vlčie hrdlo sa zmesový komunálny odpad energeticky zhodnocuje, mení sa na teplo a elektrickú energiu. Teplo získané pri spaľovaní odpadu sa využíva na výrobu pary, ktorá slúži pre vlastnú spotrebu technológie. Časť vyrobenej elektriny je použitá pre spotrebu spaľovne a zvyšok je vedený do verejnej rozvodnej siete. Kapacita spaľovne je 135-tisíc ton odpadu ročne. V súčasnosti spaľovňa odpadu dokáže kapacitne zabezpečiť energetické zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu zvážaného v rámci hlavného mesta. Životnosť spaľovne je, podľa znaleckého posudku, minimálne do roku 2027 a pri riadnom udržiavaní sa ešte predĺži. Aj z tohto dôvodu prebiehajú v spaľovni odpadu pravidelné technologické odstávky s cieľom zabezpečiť bezproblémovú prevádzkyschopnosť technologických častí spaľovne.

Vlčie Hrdlo

OLO zberný dvor

Zberný dvor OLO je najväčším zberným dvorom v Bratislave, na ktorom je možné odovzdať najviac druhov odpadov. Podmienkou vstupu na zberný dvor je preukázanie trvalého pobytu alebo vlastníctva nehnuteľnosti v Bratislave, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup s vozidlom do 3,5 tony. Na zberný dvor je potrebné doniesť vopred roztriedený odpad. Odovzdanie odpadu v zbernom dvore je zdarma, spoplatnené je len odovzdanie drobného stavebného odpadu sumou 0,078 Eur/kg. Najviac návštevníkov prichádza na zberný dvor v sobotu.

Ivánska cesta

IKEA Recovery Centre

Ak už nevyužívate alebo nepotrebujete nábytok IKEA, možete mu darovať druhý život – ponúknuť ho na stránke druhyzivotnabytku.sk. Stačí ak nahráte fotografie s popisom výrobku a zamestnanci IKEA navrhnú cenu, za ktorú nábytok ponúknu v kútiku so zlacneným tovarom. Ako zákazník dostanete refundačnú kartu s čiastkou vo výške predajnej ceny nábytku, ktorú môže použiť pri ďalšom nákupe v IKEA. Výrobky s označením Druhý život nábytku sa predávajú v obchodnom dome IKEA v kútiku so zlacneným tovarom za rovnakú cenu, za akú ho obchodný reťazec odkúpil. Okrem vrátenia života nábytku od zákazníkov, sa do kútiku so zlacneným tovarom dostanú výrobky, ktoré zákazník vráti v poškodenom obale alebo ich reklamuje, poškodené výrobky alebo vystavený tovar.

Bučina EKO

O drevný odpad, starý nábytok, stavebné drevo, drevné materiály, okná či dvere majú záujem rôzne spoločnosti. Spoločnosť Bučina Eko recykluje všetko od starého nábytku cez suché drevné materiály až po čerstvé odpadové drevo. Realizuje zber, logistiku, triedenie a primárnu úpravu širokej škály drevného odpadu na jeho ďalšie zhodnotenie.

Petržalka

BVS, čistiareň odpadových vôd

Čo sa deje s vodou, ktorú vypustíte z vane po večernom kúpeli alebo ňou spláchnete záchod? Voda odchádza do jednej z čistiarní odpadových vôd, kde sa vyčistí mechanicky a biologicky. Odtiaľ ju vyčistenú vypustia do prírodných recipientov. Stálu expozíciu o vodárenských zdrojoch aj čistiarňach odpadových vôd nájdete počas celého roka vo Vodárenskom múzeu, Devínska cesta 1, Bratislava.

Petržalka

Háj Park

Obytný komplex Hájpark stojí v bývalom technickom areáli na Kutlíkovej ulici v Petržalke. Lokalita sa nachádza neďaleko dunajskej hrádze, dostihovej dráhy, či jazera Malý Draždiak. Ekologický aspekt návrhu spočíva vo využití dažďovej vody v areáli a zavlažovaní vodou z vlastnej studne. Vznik susedskej komunity podporuje spoločná záhrada, ihrisko a park. Developer vytvoril dostatočné zázemie pre tých, ktorí používajú bicykel nielen rekreačne, ale aj ako pravidelný dopravný prostriedok. V každom vchode je samostatná uzamykateľná miestnosť, pre parkovanie bicyklov sú k dispozícii aj vonkajšie stojany a prístrešky. Súčasťou areálu je aj komunitná záhrada, komunitné kompostovisko a kaviareň s bezobalovým obchodom.

Petržalka

Ekocharita

Čo sa deje so starým oblečením, keď ho vyhodíte do kontajnera na textil pri vašom dome? Zberom oblečenia prispievate k recyklácií a zhodnoteniu tejto suroviny. Časť pretriedeného oblečenia putuje ľuďom v núdzi prostredníctvom rôznych partnerských charitatívnych organizácií, časť sa predá a časť ide na recykláciu.

Petržalka

Partneri

Organizátor

Spoluorganizátori

Partneri

Projekt podporili

Partner Mapy cirkulárnej Bratislavy

Mediálni partneri