WhatCity? Shared Cities, 24.október 2017

Trhovisko ideí

Témou októbrového vydania WhatCity? je skúmanie sociálnych, dizajnových a ekonomických aspektov zdieľania priestoru mesta. V netradičnom formáte speed-datingu sa budeme s viacerými expertmi rozprávať o tom, ako navrhnúť mestský priestor tak, aby rešpektoval potreby rôznych skupín alebo ako verejný priestor skvalitniť zapojením verejnosti do jeho plánovania. Dozvieme sa viac o projektoch, ktoré využívajú potenciál zdieľania: cohousing, komunitné záhrady alebo carsharing.
Aké sú aktuálne tendencie v zdieľaní a ich význam pri správnom nastavení územného plánovania a verejnej správy? Môže byť zdieľanie považované za antitézu k extrémizmu a homofóbii? 

Podujatie prebieha v netradičnom formátebez prezentácií, ako dialóg jeden na jedného, medzi rečníkom a poslucháčom s cieľom zintenzívniť a skvalitniť komunikáciu vrámci intenzívneho expertného odovzdávania skúseností.
Paralelne bude vystupovať viacero rečníkov a účastníci si budú môcť vybrať troch hostí, s ktorými sa budú rozprávať. Každý rozhovor trvá maximálne 20 minút a bude pre účely archivácie a ďalšieho spracovania nahrávaný.
Nemenej dôležitý je samotný charakter priestoru, v ktorom sa podujatie odohráva. Pomyselnú agoru – trhovisko pre myšlienky a diskusiu – riadi určitý divadelný princíp, ktorý vychádza zo sledovania jednej témy, malého počtu aktívnych účastníkov a divákov.

Program pripravili: Illah van Oijen (o. z. Punkt), Milota Sidorová (WPS Prague, Goethe-Institut Praha), Barbara Zavarská (o. z. Punkt) | Scenár Illah van Oijen, Milota Sidorová | Médiá Lívia Gažová (o. z. Punkt) | Produkcia Ingrid Szántová (o. z. Punkt) | Fotograf Braňo Bibel

Koncepčnými partnermi októbrového vydanie WhatCity? sú Shared Cities: Creative Momentum a Goethe-Institut. Projekt Shared Cities: Creative Momentum sa zameriava na skvalitňovanie života v stredoeurópskych mestách a skúma rôzne pohľady na zdieľanie a tvorbu miest, pričom objavuje nové možnosti, ako v nich žiť spoločne.

Rečníci

Matthias Einhoff

Matthias Einhoff je spoluzakladateľom a riaditeľom Centra pre Umenie a Urbanistiku (ZK/U), interdisciplinárneho hubu pre mestský výskum a umeleckú prax, ktorý sídli v bývalej nákladnej stanici v Berlíne. Vedie v ňom umelecké a výskumné projekty na rozhraní mestského a miestneho diskurzu. Ako zakladajúci člen umeleckého zoskupenia KUNSTrePUBLIK sa angažuje ako umelec, kurátor, vedec a aktivista v mnohých projektoch ako napr. Skulpturenpark Berlin_Zentrum, Sonsbeek Park 2016, zúčastnil sa Bienále v Jakarte v roku 2013 a 5. ročníku berlínskeho bienále. Ako člen umeleckého kolektívu Superschool vyvinul rôzne experimentálne predstavenia zamerané na kolektívnu tvorbu vedomostí. V roku 2010 založil Twinningovú sieť Wasteland – organizáciu, ktorá si osvojila koncept partnerských miest a aplikuje ho na výskum a umelecké intervencie v opustených mestských priestoroch po celom svete. Prednáša na berlínskej akadémii umení UdK a je hosťujúcim profesorom na akadémii Kunsthochschule Kassel.

KUNSTrePUBLIK, Berlín

Stefanie Heublein

Stefanie Heublein je projektová manažérka iniciatívy Shared Cities: Creative Momentum na pražskom Goethe-Institut. Po ukončení divadelných a mediálnych štúdii a v španielskej Seville pokračovala v štúdiu nemeckej literatúry na univerzite v Erlangen, kde neskôr prednášala na katedre divadelnej vedy. Od roku 2012 pracuje pre Goethe-Institut; najprv v Bogote, potom v Mníchove a od roku 2016 v Prahe.

Goethe-Institut, Mníchov, Praha

Bálint Horváth

Bálint Horváth je urbanista s hlavným záujmom o urbánnu sociológiu a humánnu geografiu. Je projektovým manažérom v KéKu – Centre pre súčasnú architektúru v Budapešti. Je držiteľom magisterského titulu z univerzity Leiden v programe o Blízkom východe, kde sa sústredil na súčasné mestské výzvy v Istanbule, hlavne na gentrifikáciu a tendenčné zmeny mestskej správy. Je tiež absolventom programu urbánnych štúdií 4City Euromaster. Vo svojom výskume sa zameral na súčasné trendy festivalizácie mestských priestorov, “zážitkovosť” a mestskú samosprávu. V súčasnosti práci mapuje využitie verejného priestoru a spôsoby, ako môžu byť rôzne verejné a súkromné inštitúcie prispieť k aktívnejšej v správe miestnych komunít.

KéK, Budapešť

Ádám Kobrizsa

Ádám je spoluzakladateľom neziskovej organizácie Mindspace, ktorá sa snaží o zlepšenie kvality mestského života prostredníctvom konceptu ‘smart city’. Je spolumajiteľom budapeštianskeho podniku Lumen Cafe a Bar, ktorý sa stal dôležitým kultúrnym centrom pre mesto.

Mindspace, Budapešť

Ján Mazúr

Ján Mazúr má za sebou vyše 9 rokov právnickej praxe v súkromnom aj neziskovom sektore. Špecializuje sa na finančné a obchodné právo. Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde v súčasnosti prednáša a vedie výskumné projekty. Pracoval ako správca súladu a advokát pre správcovskú spoločnosť spravujúcu finančné prostriedky vo výške viac ako 100 miliónov EUR. Neskôr pôsobil v jednej z najväčších slovenských nadácii, v Nadácii otvorenej spoločnosti. Ján pracuje aj ako agent zodpovedný za dodržiavanie predpisov a právnik na platforme private equity. V Aliancii Stará tržnica je jedným z lídrov projektu Shared Cities: Creative momentum, ktoré sa realizuje ako súčasť celoeurópskeho programu Creative Europe.

Stará Tržnica, Bratislava

Ján Studený

Ján Studený je architekt. Vedie architektonickú kanceláriu studený architekti a je vedúci ateliéru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho práca má rôzny rozsah: od realizačných projektov a súťažných návrhov, po výstavy a publikácie. Vo výskumnej sfére sa zameriava metódy a stratégie architektonického navrhovania. Svoj záujem o súčasné prístupy k architektúre neskorej moderny prezentoval okrem iného ako spoluautor expozície v Československom pavilóne na Benátskom bienále 2016, v publikácii Transformácie (Projekt 3–4 2017) a tiež vo vlastných projektoch rekonštrukcií budov z tohto obdobia (Bilgym 2016).

VŠVU, Bratislava

Samu Szemerey

Samu Szemerey je architekt a urbanista. Je odborníkom na presahy technológii, kreatívneho priemyslu a mestských priestorov, mediálnej histórie architektúry a inovácii v dizajne. Ako konzultant a stratég pracuje s mestami, inštitúciami a súkromnými klientmi. Vedie workshopy, výskumné projekty a ako pôsobí ako kurátor pre výstavy a programy pre verejnosť. Má za sebou publikačnú činnosť a prednášky v zahraničí. Je zakladajúcim členom maďarského centra pre súčasnú architektúru KÉK, poradcom pre štátnu organizáciu Design Terminal a vedúci expert pre neziskovú spoločnosť Lechner Nonprofit Ltd, v ktorej koordinuje programy smart city po celom Maďarsku.

KéK, Budapest

Osamu Okamura

Architekt, programový režisér medzinárodného festivalu a konferencie pre živšie mestá reSITE, korešpondent časopisu A10, lektor na pražskom Inštitúte architektúry ARCHIP. V roku 2014 bol zaradený do rebríčka New Europe 100 – sto výnimočných inovátorov zo strednej a východnej Európy – časopisom Res Publica, spoločnosťou Google a Višegrádskym fondom, v spolupráci s Financial Times. V rokoch 2005-2012 pôsobil ako šéfredaktor odborného magazínu o architektúre ERA21, od roku 2013 aj ako jeho odborný garant. Je oficiálnym nominátorom Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru – Ceny Miesa van der Rohe za Českú republiku. Je členom sSprávnej rady Nadácie českej architektúry, členom Komisie rozvoja urbanizmu, architektúry a verejného priestoru Rady MČ Prahy 7 a oficiálnym certifikátorom Registra umeleckých výsledkov českých vysokých škôl v segmente Architektúra. Vyštudoval Fakultu architektúry ČVUT v Prahe a pražskú AVU, odbor konceptuálnae tvorba. Študoval na ENSA Nantes vo Francúzsku. Žije v Prahe.

reSITE, Praha

Milota Sidorová

Milota je profesionálka pohybujúca sa v interdisciplinárnych témach mesta a mestského plánovania. Študovala krajinnú architektúru, mestské plánovanie, grafický dizajn, filmovú produkciu, urbanizmus, metódy sociálneho výskumu a manažment ľudských zdrojov v Európe, Ázii a Amerike. Patrí k zakladajúcim členom medzinárodného urbanistického festivalu reSITE a bola jeho hlavnou koordinátorkou v rokoch 2011-2015. V roku 2013 získala Fullbrightovo štipendium na štúdium urbanizmu v New Yorku. Od roku 2012 mapuje aktérov v neziskovom sektore, ktorí sa zaoberajú verejnými priestormi v Bratislave a Prahe. V roku 2015 spoluzaložila iniciatívu Ženy pražského verejného priestoru WPS Prague, sieť propagujúcu aktívne ženy, ktoré sa venujú zvyšovaniu kvality architektúry, urbanizmu a rozvoja komunitného života. Od roku 2016 v Prahe programovo manažuje medzinárodný európsky projekt Shared Cities: Creative Momentum zameraný na zdieľanie v architektúre a urbanizme. Milota bola jednou z hlavných autoriek tohto projektu. Prednáša na rôznych univerzitách a inštitúciách v Európe a na blízkom východe.

WPS Prague, Goethe-Institut

Tatjana Vukosaljevič

Tatjana študovala na fakulte interiérového dizajnu Fakulty úžitkových umení v Belehrade. V rokoch 2011-12 bola súčasťou programu XIII. Bauhaus Kolleg – After Levittown kde získala špecializáciu v oblasti mestských štúdií. Podieľala sa na Bbienále architektúry v Benátkach s projektom Metamorph, 9. medzinárodnej výstave architektúry, ako spoluautorka špecifického projektu SD-02: výstavy Krstac, Eco-Logic, v Srbsku a Čiernej Hore.
Je interdisciplinárna umelkyňa, ktorá skúma a vytvára koncepty na pomedzí urbanizmu, architektúry, umenia a kultúry. Vo svojej práci propaguje participatívny site-specific prístup. V súčasnosti pracuje ako dizajnérka na voľnej nohe a projektová koordinátorka pre belehradský medzinárodný týždeň architektúry BINA a manažérka srbského programu Shared Cities: Creative Momentum v Belehrade.

Association of Belgrade Architects, Belgrade

Marta Żakowska

Zakladateľka a šéfredaktorka časopisu Magazyn Miasta, jedného z produktov varšavského kolektívu Res Publica. Výskumníčka a kultúrna animátorka. Členka Varšavského inštitútu pre výskum verejného priestoru a Polish Urban Movement Congress. Autorka mnohých textov o sociálnych aspektoch mestského dizajnu, sociálnych faktoroch v mestskom rozvoji, vylúčení, kultúrnej, sociálnej a starnúcej mestskej politike a miestnych komunitách. V roku 2014 získala štipendium poľského Ministerstva kultúry a národného dedičstva.

Magazyn Miasta, Varšava

Program

Utorok 24. októbra 2017
18:30 – 20:30
Štúdio 5 Slovenského rozhlasu

Nutná registrácia cez formulár

18:30 registrácia účastníkov
19:00 úvod

19:05 “Trhovisko ideí” dialógy
(3 x 20min + 5 minút prestávky)
20:15 pohár vína, neformálny networking
22:00 záver

Dialógy

Galéria