Hľadáme dobrých susedov (máj 2015)

Stavebné spoločenstvo – model bývania alebo životný štýl?

Dá sa žiť v meste a pritom bývať v byte svojich snov, v dome, ktorý je zázemím pre rodinu a kde sú susedia zároveň aj priateľmi? Toto vydanie projektu WhatCity? bolo venované téme Baugruppe, resp. Co-housing – stavebného spoločenstva. Je to model bývania založený na zdieľaní, vzťahoch, jedinečnosti, kreativite a spolupráci jeho účastníkov.

Baugruppe je koncept realizácie mestského bývania, ktorý vychádza z iniciatívy budúcich obyvateľov domu a je založený na komunitnom životnom štýle. Špeciálnou charakteristikou cohousingových projektov sú intenzívne susedské vzťahy, ktoré začínajú už počas plánovania a výstavby. Výraznú časť celkovej plochy domu preto tvoria spoločné priestory, ako napr. záhrada, kuchyňa, klubovňa a pod.

Ako tento jedinečný model bývania môže pomôcť riešiť súčasnú krízu bývania, problém vysokých cien nehnuteľností v metropolách, odliv rodín z centier miest, či problémy sociálnej stability a inklúzie? Dokáže zlepšiť susedské vzťahy a podnietiť obyvateľov k aktívnemu vzťahu k vlastnému domovu, susedstvu i verejnému priestoru? Ako sa zakladá a funguje Baugruppe? Aké sú úskalia plánovacieho procesu a benefity výsledného projektu?

Aj to boli otázky pre štyroch zahraničných hostí a odborníkov na tému stavebného spoločenstva.

Rečníci

Michael LaFond (DE)

Michael LaFond je zakladateľ a riaditeľ neziskovej transdisciplinárnej inštitúcie id22: Institut for Creative Sustainability v Berlíne, ktorá stojí za projektmi ako Experiment days, online portálom pre participatívne a kooperatívne bývanie Wohnportal Berlin. Je autorom publikácie CoHousing Cultures, koordinuje platformu Experimentcity a pod. Michael LaFond sa dlhodobo aktívne venuje téme cohousing a od roku 2011 je angažovaný v projekte Spreefeld Housing Cooperative.

Fritz Oettl (AT)

Architekt Fritz Oettl (Cofabric) stojí za nedávno dokončeným Baugruppe-projektom JAspern v novej viedenskej štvrti Seestadt Aspern a na konferencii predstaví vývoj co-housingového projektu z pohľadu iniciátora a organizátora.

Renata Jaffé (SK-DE)

Renata Jaffé pochádza z Bratislavy, no už 15 rokov žije v Berlíne, kde pracuje ako produktová manažérka. So svojou rodinou participuje na cohousingovom projekte Bielefelder Str. 13. Na konferencii porozpráva o svojej skúsenosti z pohľadu aktívneho účastníka stavebného spoločenstva.

Ernst Gruber (DE)

Ernst Gruber architekt, bývalý redaktor časopisu ARCH+, zakladateľ a predseda iniciatívy pre komunitnú výstavbu a bývanie Gemeinsam Bauen und Wohnen vo Viedni, ktorej cieľom je napomáhať pri vytváraní podmienok pre vznik co-housingových projektov v Rakúsku.

Program

Streda 6. mája 2015
18:00 – 20:00
Stará tržnica

Organizátori: Punkt, Stará tržnica
Spoluorganizátori: Goethe Institut, Miesta pre ľudí
Partneri: Imagine developement, Slovenská sporiteľňa a.s., Rakúske kultúrne fórum

18:00Michael LaFond: „What city? Co-Housing! Why, how, when, where?“
18:20Fritz Oettl: „The Making of Co-Housing JAspern in Vienna“
18:40Renata Jaffe: „Ako to funguje v praxi“
19:00Ernst Gruber: „Co-Housing in Vienna: Models, benefits and strategies“
19:30Diskusia: spíkri + Miroslav Tížik a Boris Hrbáň

Workshop

Sobota 16. máj 2015
10:00 – 14:00
Kreatívny ateliér Bavlna

Cieľom workshopu bola simulácia participatívneho plánovania a vývoja co-housigového projektu v bratislavských pomeroch, za účasti laickej i odbornej verejnosti pod vedením mentorov, v spolupráci s expertami v oblasti architektúry, práva, financií, realít a pod.

Workshop v ateliéri Bavlna (Cvernovka) bol pripravený v spolupráci s Pontrain.