Naživo

WhatCity?

WhatCity? je formát prednášok a workshopov, ktorý hľadá nové stratégie pre zlepšenie životného prostredia v meste. Prepája občianske iniciatívy, odborníkov a mestské autority. Ponúka prípadové štúdie zo zahraničia a nástroje pre efektívny rozvoj mesta. V januári sa zameria na potrebu systémového riešenia ulíc. V rámci workshopu vytýči proces, ktorý by mal viesť k príprave plánovacieho dokumentu pre Bratislavu, akéhosi manuálu pre verejné priestory. Buďte pri tom aj vy.

Novinky

Upútavka na konferenciu 27.-28. januára

Ako ovplyvňuje život žien mestské plánovanie? Eva Kail pracuje na podobných témach na viedenskom magistráte a v Urban Planning Group. Podieľala sa aj na premene ulice Mariahilferstraße.

Eva Kail (AT), genderové plánovanie a Mariahilferstraße

Andreas Delleske stál pri vzniku prvej a najznámejšej štvrte bez áut v nemeckom Freiburgu. Tá sa stala modelom trvalo udržateľného bývania v ekologickom, sociálnom i kultúrnom ohľade.

Andreas Delleske (DE), Freiburg Vauban

Pracuje ako poradca v holandskom konzultačnom tíme STIPO pre mestský rozvoj a stratégie. Urbanista Mattijs van ’t Hoff je spolueditorom publikácie The City at the Eye Level.

Mattijs van ’t Hoff (NL), poradca STIPO

Účasť na diskusii prisľúbil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Jedným z cieľov konferencie je sformulovať stratégiu pre plánovanie verejných priestorov a predložiť ju mestu.

Manuál verejných priestorov