Spiace miesta – to sú existujúce štruktúry s historickou, industriálnou alebo strategickou hodnotou. Miesta, ktoré majú v rámci plánovania mesta veľký potenciál (aj v kontexte potrieb obyvateľov), ale pri znovuvyužití narážame na rôzne prekážky. Tie sú legislativne, investičné, a v prípade opustených areálov či budov, môžu byť často hrozbou pre zdravie a životné prostredie. Rozprávajme sa o cirkulárnom meste, ktoré vie znovu využiť to, čo uz raz vybudované bolo. Mesto nepotrebuje rásť rozlohou, tá je na úkor prírody.

Prinášame praktické rady a príklady hodnotnej praxe zo zahraničia,  povzbudzujeme trend zahusťovania mesta a jeho význam v ekologickom, ekonomickom a sociálnom kontexte.

Program

Pripravujeme…

Spiace miesta

Bazová

Bazová ulica je ulica v Bratislave, v mestskej časti Ružinov. Nachádza sa v miestnej časti Nivy. Tiahne sa od Karadžičovej po Kvačalovu, križuje Svätoplukovu. V minulosti patrila do mestskej časti Kvetná dolina, nemecký názov bol Hollergasse, maďarský Bodza-utca.

Železničná stanica Bratislava filiálka

Pôvodná osobná stanica z čias konskej železnice sa nachádzala južne od súčasnej stanice a jej staničná budova sa zachovala. Stanica bola neskôr prenesená na miesto, kde sa nachádzali nákladné koľaje. Od roku 1973 tu končili osobné vlaky z Trnavy. Od roku 1977 jazdili dva páry vlakov počas pracovných dní, ráno po Filiálku, popoludní naspäť, ďalší pár v nedeľu večer. V roku 1985 bola dokončená elektrifikácia trate Trnava – Bratislava predmestie, do žst. Bratislava filiálka však už nie, a tak osobná doprava do stanice skončila 1. júna 1985. V súčasnosti slúži úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka ako „vlečka“.

Stanica sa nachádza v zastavanej obytnej oblasti a jej severná a južná strana je chránená betónovým plotom. Aby nebolo potrebné stanicu obchádzať, bola nad koľajiskom vybudovaná lávka pre chodcov. Po 1. júni 1985 stanica začala zapadať do nezáujmu a oplotenie a lávka začali chátrať.

Lávku nad koľajiskom mestská časť 22. apríla 2005 uzatvorila, ale už nebola zrekonštruovaná.

Hviezda (budova)

Hviezda, hovorovo Kukurica je ubytovacie zariadenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Je to rezidenčná výšková budova s výškou 82 metrov, postavená v roku 1977, v minulom tisícročí jedna z najvyšších rezidenčných budov v Bratislave v uzatvorenom areáli Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Kukučínovej ulici 38.

Partneri

Organizátor

Spoluorganizátori

Partneri

Projekt podporili

Partner Mapy cirkulárnej Bratislavy

Mediálni partneri