24. október 2017

24. október 2017

Shared Cities

Rozhovory jeden na jedného o zdieľaní mesta

Eva Kail, Clarissa Knehs, Zuzana Kuldová, Andreas Delleske, Mattijs van ’t Hoff

15. jún 2017

15. jún 2017

Bezpečnosť v meste

Expertný workshop na tému bezpečnosti a pocitu bezpečia v meste

Eva Kail, Clarissa Knehs, Zuzana Kuldová, Andreas Delleske, Mattijs van ’t Hoff

27. - 28. január 2016

27. - 28. január 2016

Naša ulica

Komplexné riešenie ulíc – ako zlepšiť životný priestor v meste?

Eva Kail, Clarissa Knehs, Zuzana Kuldová, Andreas Delleske, Mattijs van ’t Hoff

6. máj 2015

6. máj 2015

Hľadáme nových susedov

Stavebné spoločenstvo — model bývania alebo životný štýl?

Christof Mayer, Florian Köhl, Katharina Hagg, Bernd Maier

25. február 2015

25. február 2015

What a waste!

Inšpiratívny večer o odpade s berlínskymi hosťami

Alice Audrey Grindhammer, Pedro Jardim, Matúš Čupka, Pavel Škultéty

17. jún 2014

17. jún 2014

Komunitné záhrady

Ako vybudovať komunitnú záhradu či pop-up reštauráciu

Marco Clausen, Michala Hrnčiarová

26. máj 2014

26. máj 2014

Nové urbánne stratégie

Aktuálne problémy verejného priestoru v Bratislave a možnosti ich riešenia

Christof Mayer, Florian Köhl, Katharina Hagg, Bernd Maier, Stará tržnica